Now loading.
Please wait.

Jótállás és javítás

A Meditech készülékek magyarországi forgalmazását és szervizét az ABPM-ART Kft. végzi.

 

ABPM-Art Kft.

1196 Budapest, Hunyadi u. 153.

T.: +36 1 282 5504; +36 30 565 8520

M.: abpmart@abpmart.hu

www.abpmart.hu

 

Készülék és alaktrész jótállása

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)-es számú Korm. rendelet és annak 2021. január 1-től életbe lépő 270/2020. (VI. 12.) számú módosítása alapján a termékekre vállalt jótállási időtartam:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

Szoftver jótállása

A Meditech Kft garantálja, hogy a termék tartozékaként szállított szoftver rendeltetésszerű használat mellett a kézhezvételtől számított kilencven (90) napon át a kísérő dokumentációnak lényegileg megfelelően működik.

 

A jótállás a területi Meditech szállítónál érvényesíthető. Magyarországon:

ABPM-Art Kft.

1196 Budapest

Hunyadi u. 153.

 

A jótállás nem terjed ki a következő esetekre:

  • termék vagy tartozékainak helytelen használata
  • nem megfelelő kiegészítők használata
  • baleset
  • lopás
  • a kísérő dokumentációban megadott működési körülményeken és/vagy méréstartományokon kívül való termék vagy tartozék használat

 

A termék fő monitorozó egységének hátlapján lévő zárócímke eltávolítása, vagy ezen egység bármely más módon történő megbontása esetén a jótállás érvényét veszti.

A jótállás nem vonatkozik a Partner hiányos tudásából vagy a készülék helytelen használatából fakadó feltételezett vagy vélt hibák kijavítására. Szerviz ellenőrzési díjat számítunk fel azon termékekre, melyeket hasonló okokból eredő feltételezett vagy vélt hibák miatt juttatnak vissza.

 

A Meditech Kft. garanciális panasz esetén sem vesz át javításra vagy cserére pácienssel közvetlenül érintkező, nem vagy nehezen dezinficiálható, vagy ennek lehetősége mellett sem dezinficiált, szennyezett és potenciálisan fertőzésveszélyes terméket vagy tartozékot, különös tekintettel a monitorozó egységek hordtáskáira és a vérnyomásmérő mandzsettákra. Ezeket a tartozékokat garanciális időn belüli probléma esetén a Meditech kérésre vizsgálat nélkül cseréli, fenntartva ugyanakkor az esetenkénti vizsgálat jogát.